Verslag informatie bijeenkomst toekomst voormalig OBS De Triangel dd. 9 juli 2019

Dirk van den Bosch/ juli 10, 2019/ Geen categorie

Verslag informatiebijeenkomst, georganiseerd door Dorpsbelangen Spijker, Oud- en Nieuw Annerveen, met als onderwerp: Toekomst voormalig O.B.S. “De Triangel”.

Aanwezig:           3 bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen, 2 bestuursleden Dorpshuis “De Spiker”, Onderneemster “Huis op Stelten” en omwonenden.

De voorzitter opent de bijeenkomst en geeft het doel van de avond aan, namelijk het voorzien van informatie aan de aanwezigen, met als uitgangspunt de informatie die verkregen is tijdens het gesprek tussen Dorpsbelangen en Wethouder H. Heijermans.

Vervolgens geeft de voorziteer een korte samenvatting van de bovenstaande vergadering, in deze vergadering staat de toekomst van voormalig O.B.S. De Triangel als eerste op de agenda. Ieder lid van Dorpsbelangen kan ter introductie van het onderwerp kort zijn haar/visie op dit onderwerp geven. Na een goede discussie worden onderstaande afspraken in de notulen opgenomen, dit nadat de afspraken tot twee keer toe voorgelezen en door alle aanwezigen goed worden bevonden.

  • De eerste 6 weken worden geen verdere stappen ondernomen.
  • Vanuit de gemeente: Zodra informatie bekend is, komen we bij bestuur Spiker en Dorpsbelangen terug. Dorpsbelangen zoekt contact met het Spikerbestuur om dit dan gezamenlijk te bespreken met gemeente.
    Contactpersonen gemeente zijn bekend bij zowel Dorpsbelangen, als Spiker bestuur.

 

Vervolgens kijken en luisteren wij naar het eerste deel van de raadsvergadering van de Gemeente Aa en Hunze van 4 juli 2019. Hierin komt bovenstaand onderwerp in het vragenuurtje met de wethouders aan de orde, mede ingegeven door de diverse brieven, die naar de Gemeenteraad en Griffie zijn gestuurd. Hierin geeft Wethouder H. Heijermans dezelfde uitleg in de Gemeenteraad, als eerder aan Dorpsbelangen, namelijk zolang er geen overeenkomst ligt, kan ik geen uitspraken doen over de mogelijke huurder van het pand. Wel wordt duidelijk, dat er in de Gemeenteraad dezelfde vragen liggen, als bij ons, namelijk: Wij kunnen en mogen niet geconfronteerd worden met een getekend contract, waarbij er geen weg terug meer is. Ook hierin geeft Wethouder H. Heijermans eensluidend antwoord en bevestigd in wezen de afspraken, welke met ons gemaakt zijn en genotuleerd. (Zie hierboven).

Hierna geeft de voorzitter ruimte tot het stellen van vragen en is er ruimte voor discussie, waarbij de leidraad blijft, dat wij ons alleen aan de feiten kunnen houden. Vanuit de bewoners komt de duidelijke vraag, of wij als Dorpsbelangen, de belangen en de mening van de omwonenden kunnen vertegenwoordigen richting Gemeente Aa en Hunze. Hierop volgt een bevestigend antwoord.

Afgesproken wordt, dat ervan af nu gezamenlijk met het bestuur van Dorpshuis “De Spiker” opgetrokken zal worden in deze kwestie.

De Voorzitter sluit deze bijeenkomst en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Share this Post