Sportvereniging Spijkerboor (S.V.S.)

S.V.S. bestaat al bijna 67 jaar en biedt op dit moment de volgende mogelijkheden.

Steps (m/v)

Onder leiding van Marlies Bruns biedt S.V.S. op maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur Steps aan. De Steps lessen zijn voor iedereen. Man, vrouw, jong, oud, beginner en gevorderde.

De contributie voor Steps bedraagt € 2,50 per les.

35+ Gymnastiek

De 35+gymnastiek lessen worden 2 keer per jaar gegeven, in het najaar en in de winter, 8 weken achtereen (met uitzondering van de vakanties).

De komende lessenserie zal zijn van 10 januari 2019 tot en met 7 maart 2019 op de donderdagavond van 20:30 tot 21:30 uur.

De contributie voor de 35+ gymnastiek bedraagt € 20 per 8 weken.

Heb je interesse, meld je NU aan via sportverenigingSVS@gmail.com

Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in Dorpshuis De Spiker, Hunzeweg 20 te Nieuw Annerveen.

Aanmelden en opzeggen

Aanmeldingen en opzeggingen kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie via sportverenigingSVS@gmail.com.
Opzeggen kan per 1 januari of per 1 juli met een opzegtermijn van 4 weken.
Wanneer u of uw kind(eren) geïnteresseerd is/zijn voor een lidmaatschap bij S.V.S. kunt u een inschrijfformulier opvragen bij het bestuur.

Naast het huidige aanbod zijn wij op zoek naar andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld:
– Streetdance voor kinderen vanaf 8 jaar, jong volwassenen en volwassenen
– Yoga
– Zumba
– Stijldansen voor de jeugd vanaf de basisschool
– Sport en spel voor volwassenen
– Clinic hardlopen, Nordic Wolking
– Of misschien leven er bij u nog andere ideeën.

Laat het ons weten wanneer u INTERESSE heeft in één van bovenstaande activiteiten of wanneer u een ander idee heeft!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van S.V.S.

S.V.S. Sportvereniging Spijkerboor

INSCHRIJFFORMULIER

Ondergetekende geeft zich op als lid van S.V.S.:
Naam en voornaam : …………………………………….…………………………………………………………………………..
Geboortedatum : ……………………………………………….…………………………………………………………………
Adres : ………………………………………….………………………………………………………………………
Postcode : …………………..……. Woonplaats : …………………………..……………………
Telefoonnummer : ……………………………………… E-mail : …………………………..……..…………….
Mobielnummer : ……………………………………….
Voor toekomstige leden beneden de 16 jaar dient dit formulier ingevuld en ondertekend te worden door één van de ouders/verzorgers.

Datum ingang lidmaatschap : …………………………………………………………………………………………………….
Afdeling : Steps / 35+ Gymnastiek (doorhalen van niet van toepassing is)
Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Het inschrijfformulier kan bij de eerstvolgende les ingeleverd worden via sportverenigingSVS@gmail.com, bij de train(st)er of één van de bestuursleden.