Fotoclub Spijkerboor.

Elke 2e zondag in de maand om 10:00 uur in het `t Keerpunt.

Deelname 20 euro per seizoen.

Opgave bij:

Diana v.d. Laan; boslaan@hetnet.nl ; tel: 0598-492027  of:

Frans de Jong;  fwm@ziggo.nl ; tel: 0598-491660

FOTOCLUB SPIJKERBOOR