Op dit deel van de site vindt u informatie over het dorpshuis ‘De Spiker’ en de activiteiten in en om de Spiker.

Graag attenderen wij u er op dat u de grote- en kleine- zaal van de Spiker kunt huren voor een activiteit/bijeenkomst.
Voor informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met Geesje van den Brul (adres: Hunzeweg  ??  . Zij beheert het rooster.
Hebt u vragen , opmerkingen of suggesties voor ons? Deze kunt u sturen naar ons mailadres dorpshuisspiker@gmail.com, mondeling doorgeven of in de brievenbus gooien bij leden van het bestuur.

Arend Jan Weinans  –  voorzitter
Louke Begeman  – secretaris
Annet Eling  – penningmeester
Geesje van den Brul  – lid en verhuur
Marjo Brugman – lid

Activiteiten april: 
Zondag 21 april: paaseieren zoeken voor de kinderen en bij voldoende deelname neut’n schait’n voor volwassenen. Aanvang 10.30, kosten €opgave via dorpshuisspiker@gmail.com of via het bestuur. 

Zaterdag 27 april: Koningsmarkt, eigen kraam en opbrengst. Verkoop en vertonen ‘eigen kunsten’. Spelletjes voor de kinderen. Alleen bij voldoende deelname. Opgave via e-mail of bestuur. 

Hebt u een idee voor een leuke activiteit? Laat het ons weten!