Activiteiten: 
– 20 juni Jaarvergadering Spiker om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Spiker
– 21 augustus 11.00 uur (water)spelletjes voor de kinderen. Voor ouders en andere belangstellenden, even gezellig bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. 

***  Oproep  ***  Oproep  ***  Oproep  ***  Oproep  ***  Oproep  ***
Naar aanleiding van het gesprek met meerdere dorpsbewoners uit het verenigingsleven, Huis op Stelten e.a. betrokkenen in het dorp en vervolgens met de wethouder, zijn we op zoek naar een aantal mensen die samen met ons willen uitzoeken hoe we het gebruik van de Spiker aantrekkelijker kunnen maken, wat heeft het gebouw/de gymzaal nodig? Welke activiteiten kunnen we organiseren voor kinderen, pubers, volwassenen en onze senioren? We zoeken mensen vanuit de verschillende dorpen en verschillende leeftijdscategorieën om tot goede ideeën te komen.  We hopen dat ook de verenigingen zich aanmelden. We stellen jullie inzet erg op prijs.

Informatie over het dorpshuis ‘De Spiker
Graag attenderen wij u er op dat u de grote- en kleine- zaal van de Spiker kunt huren voor een activiteit/bijeenkomst.
Voor informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met Geesje van den Brul (adres: Hunzeweg  8, tel. 06 – 832 59 338 . Zij beheert het rooster.
Hebt u vragen , opmerkingen of suggesties voor ons? Deze kunt u sturen naar ons mailadres dorpshuisspiker@gmail.com, mondeling doorgeven of in de brievenbus gooien bij leden van het bestuur.

Arend Jan Weinans  –  voorzitter
Louke Begeman  – secretaris
Annet Eling  – penningmeester
Geesje van den Brul  – lid en verhuur
Marjo Bos – lid

Even een sfeerimpressie

Gezellig buiten neut’n schait’n. Tiny Schuiling ging met de meeste noten naar huis!

Pasen 2019 – Na het eieren zoeken werden de eitjes eerlijk verdeeld. Kjeld en Anouk waren de winnaars.

Pasen 2019 – eieren zoeken – De kinderen hebben flink veel eieren gevonden. Wie heeft de meeste?