Dorpsbelangen concept agenda 12 maart 2020Dorpsbelangen concept agenda 06 februari 2020Dorpsbelangen concept agenda 06 februari 2020Dorpsbelangen concept agenda 16 jauari 2020Dorpsbelangen concept agenda 18 juni 2019 (1)Datum: 23 mei 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: ‘t Keerpunt

Agenda
1. Opening
2. Punten gemeente bespreken (Contactpersoon van de gemeente heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn)
3. Notulen vorige vergadering; Aktielijst wordt aan het einde van de vergadering besproken
4. Mededelingen
5. Bespreken ingekomen en uitgaande stukken
6. Evalueren Brainstormsessie ALV-vervolg
7. Visserfonds
8. Jaarlijks overleg buurt moeders en – vaders plannen
9. Verkeerveiligheid (n.a.v. contact Jap met Johan Meiring)
10. Fiepsbrug (organisatie bevestiging nieuwe letters)
11. FB en Website (Dirk)
12. Dorpshuis (indien er verdere informatie/ ontwikkelingen zijn)
13. Glasvezel (indien er verdere informatie/ ontwikkelingen zijn
14. Ons Groen (op geleide van informatie van Jaap)
15. Penningmeester
16. WVTTK/Rondvraag
17. Wat in de sluisdeur
18. Sluiting