Het Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen heeft het initiatief opgepakt om het boek “ Drents daip blif altied stromen” opnieuw uit te geven. Het is een boek met beschrijving van de historie van de drie dorpen, Nieuw Annerveen, Spijkerboor en Oud Annerveen maar ook een overzicht van alle huizen en hun bewoners, vroeger en nu. We zijn in het najaar van 2016 gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers om alle informatie van het Huizen en Bewonersdeel up- to- date te krijgen. Op 17 november 2018 hebben wij, 25 jaar later, vol trots het nieuwe boek gepresenteerd.

Werkwijze

Het Dorpsarchief heeft vanaf 1993 (uitgifte van het boek) zo goed mogelijk bijgehouden wie in welk huis woont, verhuisd  of overleden is.  Voor de nieuwe uitgave hebben we het Huizen en Bewoners katern over getypt en aangevuld met gegevens uit het Dorpsarchief.  De tekst van het ‘oude’ boek is integraal overgenomen. Tevens hebben we een hoofdstuk toegevoegd waarin we de afgelopen 25 jaar beschrijven. Jan Hoekman heeft op pakkende wijze die 25 jaar in woord gevat.  Het boek is opnieuw vormgegeven en dankzij Albert Rademaker en Klaas van Slooten is het een prachtig boek geworden.

Aanschaffen

Nieuwsgierig geworden en wilt u zelf ook dit mooie boek hebben. Het is te koop voor €35 bij café ’t Keerpunt in Spijkerboor, of bij de Alldro in Annen en de Bruna in Zuidlaren. U kunt ook een bestelling plaatsen per mail (dorpsarchief@spijkerboor.nl)

Openingstijden

Het archief is elke eerste maandag van de maand geopend voor belangstellenden, tussen 20.00 en 22.00 uur. Ons adres is Hunzeweg 22 in Nieuw Annerveen.

Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen;

Willem Dijkema

Natasja Wierenga

Caroline van Kooten      06-11247621