Algemeen

Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen zijn drie dorpen die in het verlengde van elkaar liggen en een geheel vormen. De dorpen zijn gesitueerd in het oosten van de gemeente Aa en Hunze, in de provincie Drenthe. De dorpen liggen tussen de Hunze of Drents Diep en de provinciegrens met Groningen.

 

Historie

Over de geschiedenis van Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen is in 1993 een boek verschenen: Drents Daip blif altied stromen, uitgegeven door Stichting Gemeenschapshuis De Spiker. De werkgroep met naast de bestuursleden van de Stichting vele andere dorpsgenoten hebben op basis van diepgaand onderzoek naar de (bewonings)geschiedenis een rijk geïllustreerde publicatie gemaakt. Voor de onderstaande, beknopte beschrijving van de historie is hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de teksten van de verschillende hoofdstukken over de dorpsgeschiedenis integraal opgenomen, om zo de informatie van dit boek, dat niet meer in druk is, voor iedereen beschikbaar te maken. In 2018 – 2019 zal er een nieuwe druk van het boek verschijnen, welke vanaf heden te bestellen is bij Café ’t Keerpunt in Spijkerboor (telefonisch: 0598-491422 of per mail cafe@tkeerpunt.nl)