Verslag informatie bijeenkomst toekomst voormalig OBS De Triangel dd. 9 juli 2019

Dirk van den Bosch/ juli 10, 2019/ Geen categorie

Verslag informatiebijeenkomst, georganiseerd door Dorpsbelangen Spijker, Oud- en Nieuw Annerveen, met als onderwerp: Toekomst voormalig O.B.S. “De Triangel”. Aanwezig:           3 bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen, 2 bestuursleden Dorpshuis “De Spiker”, Onderneemster “Huis op Stelten” en omwonenden. De voorzitter opent de bijeenkomst en geeft het doel van de avond aan, namelijk het voorzien van informatie aan de aanwezigen, met als

Read More