spiker/ juni 16, 2019/ Geen categorie

Agenda jaarvergadering 2018 d.d.   20 juni 2019
Gemeenschapshuis Annerveen & Spijkerboor
Locatie: vergaderruimte de Spiker

 1. Opening: 20.00 uur.
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag 2018
 4. Bespreking jaarcijfers 2018 en begroting 2019
 5. Toekomst
  • Spiker lid geworden BOKD voor ondersteuning à plan om gymzaal aan te passen tot ‘gezellige ruimte’ waar ook gesport kan worden. Moet nog verder ontwikkeld worden.
  • Samenwerking dorpsbelangen
  • Jaarvergadering eerder in het jaar?
  • Gemeente geeft geen openheid (nog niet) over potentiele huurder. Hoe pakken we dat verder als Spiker bestuur zorgvuldig aan/op ook mbt de inwoners van het dorp.
  • Hospice heeft onze aandacht
 6. Bestuur
 • Aftredend en herkiesbaar: Arend Jan Weijnans
 • Animo als nieuw bestuurslid? Meld je aan.
 • Officiële benoeming Marjo Bos
 1. Archiefcommissie
 2. Wat er nog ter tafel komt
  • Gemeente geeft geen openheid (nog niet) over potentiele huurder. Hoe pakken we dat verder als Spiker bestuur zorgvuldig aan/op.
 3. Rondvraag
 4. Afsluiting ongeveer 22.00 uur

 

 

Share this Post